Te Kahika me ngā Māngai Pōti

Te Kahika me ngā Māngai Pōti

Our Council has a Mayor and 15 Councillors, with elections every three years. Meet your local representatives.